หลังคาไร้โครงสร้าง SOLUTION

งานหลังคาโครงสร้างโค้งสำเร็จรูปแบบ Seaming Lock ชนิดไร้แป ด้วยรูปลอน Siamtech 610 และ ลอน Siamtech 305 เป็นเทคโนโลยีของการก่อสร้างหลังคา โดยไม่ต้องมีแป

วึ่งมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เราสามารถ ออกแบบและก่อสร้างได้ทั้งอาคาร หรือท่านเจ้าของกิจการและผู้รับเหมา ต้องการให้เราติดตั้งเฉพาะงานหลังคา เราก็ยินดี

งานอาคารสำเร็จรูป PEB เป็นนวัตรกรรมใหม่ของการก่อสร้างทั้งอาคาร ที่กำลังได้รับความนิยมโดยทั่วไป เราสามารถ ออกแบบ และก่อสร้างตามรูปแบบที่ท่านต้องการ

“เราออกแบบด้วย software อันทันสมัย ผลิตชิ้นส่วนต่างๆด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มากตราฐาน ติดตั้งด้วยทีมชำนาญงาน ตวบคุมงานด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการ์ณ์”


เทคนิคนครปฐม

โรงเรียนคลองเตย

เทศบาลบ้านหัวหิน

โรงเรียนวัดเทียนดัด

รร.กีฬาศรีสะเกษ

รร.อ้อมน้อย